Treballa amb nosaltres TACTIC SPORT Treballa amb nosaltres - TACTIC SPORT

Treballa amb nosaltres

Ets un amant del ciclisme i tens experiència dins el sector de la indústria tèxtil de ciclisme, running o triatló? Envia'ns el teu currículum vitae per entrar a formar part del nostre equip.
*Obligatori
*Obligatori
*Obligatori
*Obligatori
*Obligatori
Accepto condicions
La societat TEIMA 1992 SPORT, SL amb domicili social al carrer Isaac Rabin, nº 16/5, Bescanó (17162- Girona), amb direcció de correu electrònic tactic@tactic-sport.com, amb NIF/CIF número B-17.532.045, inscrita en el Registre Mercantil de Girona, al volum 1133, foli 158 i fulla GI-20350, informa als usuaris de la pàgina web www.tactic-sport.com, de la qual és titular, que compleix amb la legislació vigent espanyola i, en especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD), amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), i el Reglament Europeu 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques sobre les dades de caràcter personal i la lliure circulació de les mateixes (ara endavant Reglament Europeu 2016/679).
En conseqüència posa en coneixement de l’usuari:

1. CONDICIONS D’ÚS:

TEIMA 1992 SPORT, S.L., informa sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recaptats per la navegació o contractació de serveis a través de la seva pàgina web.
L’ús d’aquesta pàgina web implica l’atribució de la condició d’usuari.

Els continguts i elements (de tipus gràfic, vídeo, àudio...) que formen part de la pàgina web, poden ser visualitzats pels usuaris, imprimir-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en altres suports físics sempre que sigui únicament i exclusiva per a ús personal i privat, a més de que aquest ús no suposi una vulneració de la legislació vigent i/o un fet il·lícit o contrari a l’ordre legal. Per utilitzar els continguts del web amb fins comercials es requereix un permís previ de TEIMA 1992 SPORT, S.L.

Amb la voluntat de millorar el lloc web, TEIMA 1992 SPORT, S.L es reserva el dret de modificar, eliminar o afegir tots els continguts i serveis que consideri oportuns, com també la forma i la posició en què aquests apareixen localitzats.

TEIMA 1992 SPORT, S.L autoritza la menció dels seus continguts en altres llocs web, amb el tractament que aquests considerin adient. TEIMA 1992 SPORT, S.L., informa que té implantades les mesures de seguretat d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tot això de conformitat amb el previst en la LOPD i el Reglament Europeu 2016/679.

2. POLÍTICA DE PRIVACITAT:

Per a que l’usuari d’aquesta pagina web, www.tactic-sport.com, de la qual es titular TEIMA 1992 SPORT, S.L., pugui facilitar les seves dades de caràcter personal que es requereixen per poder enviar el formulari de contacte inserit en la referida pàgina web, aquest usuari ha de ser major d’edat.

En virtut de la LOPD i en el Reglament Europeu 2016/679, les dades personals que els usuaris de la pàgina web facilitin a través dels formularis continguts en la mateixa, seran objecte de tractament automatitzat i incorporats en un fitxer de responsabilitat i destí únic de TEIMA 1992 SPORT, S.L., amb la finalitat de poder atendre les sol·licituds realitzades pels usuaris, com son les peticions d’informació i les elaboracions de pressupostos, així com també, procedir al enviament de comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis de TEIMA 1992 SPORT, S.L., sempre i quan, l’usuari hagi acceptat alhora d’enviar el formulari que vol rebre correus comercials de TEIMA 1992 SPORT, S.L., i per tant, donant el seu consentiment exprés.

L’empresa TEIMA 1992 SPORT, S.L, informa que totes les dades personals facilitades per l’usuari a través de la pàgina web, no seran cedides a tercers, tret que aquesta cessió estigui sota obligació legal o quan la prestació d'un servei impliqui necessàriament dins d'una relació contractual la cessió amb un encarregat del tractament i sempre que dit tercer disposi de consentiment exprés de l'usuari perquè es dugui a terme la cessió de dades. Per tant, TEIMA 1992 SPORT, S.L, es compromet a tractar-les amb el deure de secret i confidencialitat, a més de complir amb les corresponents mesures de seguretat que la normativa vigent requereixi per garantir la seguretat de les mateixes.

L’usuari donarà el seu consentiment exprés per a que TEIMA 1992 SPORT, S.L, pugui tractar les seves dades de caràcter personal, d’acord amb les condicions descrites, quan faci clic en l’enllaç sota el formulari de contacte i/o de sol·licitud de informació sobre els nostres serveis, “Enviar el formulari”.

També TEIMA 1992 SPORT, S.L vol informar als usuaris de la seva pàgina web que en tot moment podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació, a la portabilitat i a l’oblit, en els termes establerts en la LOPD i en els articles 15 a 23 del Reglament Europeu (EU) 2016/679, mitjançant l’enviament d’escrit dirigit presencialment o per correu postal al domicili social de TEIMA 1992 SPORT, S.L, amb NIF/CIF B-17532045, situat al carrer Isaac Rabin, núm. 16/5, Bescanó (17162- Girona), adjuntant DNI, o bé, també es via correu electrònic dirigit a la direcció electrònica de TEIMA 1992 SPORT, S.L: tactic@tactic-sport.com. També s’informa de la possibilitat de interposar queixes davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

3. CORREUS COMERCIALS:

D’acord amb la LSSICE, TEIMA 1992 SPORT, S.L no envia correus comercials via correu electrònic si aquesta opció no ha sigut acceptada prèviament pels usuaris de la pàgina web que han enviat el Formulari de contacte/sol·licitud de informació dels nostres serveis. És a dir, sense e consentiment exprés dels usuaris on acceptin rebre correus comercials, no es portarà a terme aquests enviaments. Per tant, en el formulari de la pàgina web, l’usuari te la possibilitat de donar el seu consentiment per a que les seves dades puguin ser utilitzades amb la finalitat de remetre-li informació comercial sobre els serveis i novetats de TEIMA 1992 SPORT, S.L.

Tot i això, aquest consentiment exprés, podrà ser en tot moment revocat per l’usuari, mitjançant enviament d’escrit dirigit al domicili social de TEIMA 1992 SPORT, S.L que abans s’ha referenciat, o al correu electrònic de la mateixa: tactic@tactic-sport.com

4. COOKIES I LINKS:

- Identificació
A la nostra web utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar-li publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació.

- Què son?
Les cookies són fitxers enviats als navegadors per mitjà d'un servei web amb la finalitat de registrar les activitats dels usuaris durant la seva navegació i per també mesurar el procés i nombre d’entrades. Mitjançant l'ús de les cookies resulta possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador web utilitzat per l'usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla s'utilitzen. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació en el seu equip, podent cada usuari consultar les instruccions i manuals del seu navegador. Per utilitzar el lloc web no és necessari que l'usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades al lloc web o al tercer que actuï en el seu nom, sense perjudici que sigui necessari i es requereixi per que l'usuari pugui per portar a terme l’inici de sessió o el registre. En tot cas les cookies tenen un caràcter temporal amb l'única finalitat de fer més eficaç la seva navegació. En cap cas s'utilitzés cookies per recollir informació de caràcter personal.

- ¿Per a què les utilitzen en www.tactic-sport.com?
En la pàgina web www.tactic-sport.com utilitzem les cookies per a diferents finalitats;
Finalitat Publicitària: per analitzar les preferències dels usuaris. Finalitat d’Anàlisis: per portar a terme millores a la pàgina web. Finalitat Tècnica: per a detectar qualsevol incidència a la pàgina web que dificulti la navegació dels usuaris i així portar a terme la seva solució.

- Com configurar/desactivar las cookies.
Explicar com poden els usuaris treure les cookies, indicant els passos per que ho facin en el navegador que utilitzin

5. RESPONSABILITATS:
TEIMA 1992 SPORT, S.L no es fa responsable en cap concepte dels danys i responsabilitats que es puguin derivar de l’ús il·legal o indegut de la pàgina web de la seva titularitat, com també dels que es puguin derivar de l’accés, captació i/o ús per part de tercers dels continguts d’aquesta.

Els usuaris es comprometen a fer un ús correcte dels continguts i els serveis que el TEIMA 1992 SPORT, S.L pugui oferir en el seu lloc web i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a l’ordre legal. TEIMA 1992 SPORT, S.L es reserva el dret d’exercir totes les accions civils i penals necessàries si detecta un incompliment de les condicions anteriors o qualsevol ús indegut dels continguts presentats en aquest web.

També vol informar TEIMA 1992 SPORT, S.L que la informació continguda en la seva pagina web podrà actualitzar-se, modificar-se o també podrà ser eliminada sense previ avis de la mateixa, tot i que sempre respectarà totes les previsions legals de la informació.

6. CANVI DE NORMATIVA:

TEIMA 1992 SPORT, S.L també es reserva el dret a poder modificar aquesta NOTA LEGAL, sobre la política de privacitat i comercial, amb l’objecte i finalitat de poder adaptar-la a qualsevol modificació legislativa o nova legislació sobre la matèria.

7. LEGISLACIÓ APLICABLE:

Per totes aquelles qüestions sobre la interpretació, aplicació i compliment d'aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que puguin derivar-se del seu ús, TEIMA 1992 SPORT, S.L, es reserva, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el titular de la pàgina web es regirà per la normativa vigent i serà aplicable al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència, establint per TEIMA 1992 Sport, S.L., el seu domicili a Girona.

TEIMA 1992 SPORT, S.L.
NIF:B-17532045
c/Isaac rabin nº5
Enviar